...

Push-Back Rack

ระบบชั้นวางพาเลทแบบผลักกลับ

ข้อมูลสินค้า
ระบบชั้นวางพาเลทแบบผลักกลับ ได้รับการออกแบบตามหลักการของการจัดพื้นที่โดยความลึกมากกว่าความกว้าง การจัดความลึกนี้ช่วยลดช่องว่างระหว่างทางเดินและเพิ่มความหนาแน่นในการจัดเก็บ พาเลทแต่ละอันจัดเก็บไว้ในรถเข็นแบบมีล้อที่พอดีกับราง โดยรางทำมุมเล็กน้อยไปทางด้านโหลดขนถ่าย ชั้นวางเป็นระดับซ้อนกันเพื่อใช้แรงโน้มถ่วง ช่วยประหยัดพลังงานในการเคลื่อนย้าย
องค์ประกอบ

เป็นระบบ Racking ที่สามารถจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าได้เป็นอย่างดี ประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ ซึ่งขนาดของ Racking ชนิดนี้ จะมีขนาดที่ใหญ่และช่วงลึก ทำให้เก็บสินค้าได้เป็นจำนวนมาก การจัดเรียงสินค้าจะต้องผลักพาเลทที่อยู่ด้านหน้าเข้าไปด้านในตามรางเลื่อน เหมาะสำหรับสินค้าที่มีหลายชนิด แต่ต้องการพื้นที่จัดเก็บมาก มักใช้กับห้องเย็นหรือห้องที่ที่ต้องการประหยัดช่องทางเดินรถ

Push-Back Racking System

ผลงานของเรา

rocket_contact

ติดต่อสินค้า Push-Back Rack