...

Double Deep Rack

ระบบชั้นวางพาเลทแบบเเถวคู่

ข้อมูลสินค้า
ระบบชั้นวางพาเลทแบบเเถวคู่คล้ายกับชั้นวางแบบแถวเดี่ยว แต่เเบบนี้พาเลทจะถูกเก็บไว้ลึกเป็นสองแถว แทนที่จะเป็นหนึ่งแถว ชั้นวางประเภทนี้ต้องใช้อุปกรณ์จัดการพาเลทโดยเฉพาะ เป็นอุปกรณ์พิเศษที่ติดหน้ารถยกมาตรฐาน backbone
องค์ประกอบ

เป็นการจัดเก็บสินค้าลักษณะเดียวกับ Selective Racking แต่จะเป็นกันจัดวางในลักษณะวางซ้อนกันเป็นแถวคู่ จัดเก็บสินค้าได้มากขึ้นโดยวางในแนวลึก เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าที่เหมือนกัน ทีละ 2 พาเลทขึ้นไป

Double Deep Racking System

ผลงานของเรา

rocket_contact

ติดต่อสินค้า Double Deep Rack