Image
Image
Image

งานบริการหลังการขาย CRM

ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ตลอดจนการรักษาคุณภาพในการให้บริการลูกค้าให้ดีที่สุด บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด จึงตระหนักถึงความสำคัญของ งานบริการหลังการขาย (After Sales Services)
หน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ CRM (Customer Relationship Management) จะช่วยให้เกิดการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเจ้าหน้าที่จะรับเรื่อง รับข้อเสนอแนะ รับฟัง ติดตาม รวมถึงดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ท่านสามารถติดต่อผ่านช่องทาง Service Hotline ทั้ง 2 เลขหมาย 062-605-9111, 062-605-9222 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการบันทึกในระบบ เพื่อทางบริษัทฯ จะได้นำมาวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสินค้า รวมถึงการบริการต่างๆให้ดียิ่งขึ้นต่อไป